Op deze webstek vindt u verschillende verenigingen vertegenwoordigd. Deze verenigingen zijn volstrekt autonoom en hebben elk hun eigen specifieke identiteit en werking. Zij vinden elkaar echter wel op gemeenschappelijke grond; de liefde voor het eigen Volk. Daar dit Volk bedreigd wordt in zijn vrijheid, identiteit en voortbestaan, klinkt de roep tot verzet. Aan deze roep geven wij graag gehoor. Elk op zijn eigen wijze, doch onverdeeld naast elkaar in het aangezicht van het noodlot dat ons allen en ons aller nageslacht bedreigt.

Van elke van deze vertegenwoordigde verenigingen kan u eveneens de contactgegevens terugvinden op hun respectievelijke pagina. Indien u specifieke vragen hebt of de wens koestert tot actieve medewerking, kan u ons dit meedelen via de contactgegevens.

Voorts vindt u op deze webstek een 'koopwaar'-afdeling. Vanzelfsprekend gaan alle opbrengsten van de verkoop naar de werking van de betrokken vereniging(en). Bij voorkeur zijn het alle capabele mannen en vrouwen die op de barricades staan voor de toekomst van hun Volk. Doch aangezien verzet naast mensen (die het belangrijkst zijn) ook middelen vereist, is elke vorm van financiƫle steun meer dan welkom.